ssdt-logo

Våra kurser

2018 års kurs och SSDt 20-årsjubileum anordnades 26-27e oktober
I samband med kursen hölls årsmötet 2018

Ortodonti och anestesi
*Bettreglering och anestesi
Basal bettreglering med falldiskussioner
Föreläsare: Hanne Kortegaard, DVM, PhD
http://cacs.ku.dk/behind/course-directors/hanne-kortegaard/
*ASA 2-4 patienter, lokalanestesi samt CRI
Föreläsare: Andreas Lervik, Dipl. EVCAA

Plats: Bergendals, Sollentuna