ssdt-logo

Våra kurser

SSDt har till följd av pandemin fått ställa in höstens kurs. 

Den 9-10 oktober 2020.
Temat i år är ”Veterinary Dentistry - myths debunked and science revisited”.

 
Föreläsare:
Cecilia Gorrel
BSC, MA, VET MB, DDS, MRCVS, HON FAVD, DIPL EVDC
 
Magnus Andersson
LEG. VETERINÄR, RESIDENT ORALKIRURGI & DJURTANDVÅRD
 

Nytt datum för att hålla kursen hösten 2021 kommer att annonseras så snart det är klart. 

Kursavgift: Återbetalas efter kontakt med vår kassör. kassoren@ssdt.se
Information: Årsmötet kommer att hållas som digitalt möte under november månad 2020.