ssdt-logo

Våra kurser

SSDt inbjuder till höstkurs och årsmöte
Den 9-10 oktober 2020.
Temat i år är ”Veterinary Dentistry - myths debunked and science revisited”.

 
Föreläsare:
Cecilia Gorrel
BSC, MA, VET MB, DDS, MRCVS, HON FAVD, DIPL EVDC
 
Magnus Andersson
LEG. VETERINÄR, RESIDENT ORALKIRURGI & DJURTANDVÅRD
 
Plats: Nova Park Conference, Knivsta.  https://novapark.se
Reserverade rum finns fram till 9 augusti 2020. Hotellet
bokas separat av varje kursdeltagare.
 
Kursavgift: 3 000 kr plus betald medlemsavgift på 200 kr för 2020.
Anmälan: Inbetalning via webshop av kursavgift samt medlemsavgift
senast den 9 september 2020.
Ange namn, mejladress, arbetsplats samt om du önskar middag
och specialkost/allergier. Vid anmälan i grupp vänligen ange samtliga
namn för korrekta kursintyg.
 
Information: För mer information om kursen se www.ssdt.se
Årsmötet hålls i samband med kursen.
Kontakt: kassoren@ssdt.se