ssdt-logo

Våra kurser

SSDt inbjuder till höstkurs och årsmöte
Den 13-14 september 2019.

Årets tema ”Komplikationer till extraktioner
och hur man åtgärdar dessa”.
 
Föreläsare:
Dr. Loïc Legendre
BSc, DVM, FAVD, DAVDC,DEVDC

 
Plats: Varbergs stadshotell Asia spa,
https://www.varbergsstadshotell.com/en/asia-spa
Reserverade rum finns fram till 1 augusti 2019, hotellet
bokas separat av varje kursdeltagare.

Kursavgift: 3 200 kr (välj produkt inkl eller utan middag) plus betald medlemsavgift på 200kr för 2019
Anmälan: Inbetalning via webshop av kursavgift samt medlemsavgift
senast den 1 augusti 2019. För att underlätta administrationen betala och ange kurs samt medlemsavgift för en person per betalning. 
Ange namn, mejladress, arbetsplats och ev specialkost/allergier.
Information: För mer information om kursen se www.ssdt.se
Årsmötet hålls i samband med kursen.
Kontakt: styrelsen@ssdt.se