ssdt-logo

Styrelsen 2020/2021

Ordförande
Peter Zaff
Leg. Veterinär


Sekreterare
Åsa Bergholtz
Leg. Veterinär


Kassör
Lena Myrenius
Leg. Veterinär


Ledamot
Maria Hermansson
Leg. Veterinär

Ledamot
Anna Wendel
Leg. Veterinär 

Suppleant
Charlotta Wennström
Leg. Veterinär 

Kontakta oss gärna om du har frågor om förening
en eller har önskemål om något. Styrelsen
arbetar för medlemmarna!