ssdt-logo

Välkommen!

Svenska Sällskapet för Djurtandvård (Swedish Veterinary Dental Association) bildades 1998.
SSDt är en ideell förening med syftet att sprida kunskap om djurtandvård.
Föreningen är öppen för veterinärer, tandläkare, djursjukskötare, tandsköterskor, tandhygienister samt studerande inom dessa yrkeskategorier.

Nu är medlemsavgiften för 2021 aktiverad i webshopen

Vill du förkovra dig inom området djurtandvård?
Som medlem i Svenska Sällskapet för Djurtandvård får du:
Våra medlemsbrev via mejl.
Tillgång till medlemssidorna på hemsidan där du bland annat kan läsa guldkorn från tidigare kurser.
Delta i våra årliga kurser. SSDt anordnar en kurs per år.
Tillgång till SSDt ́s diskussionsforum på Facebook.
Rabatt på kurser hos Accesia. För att få rabatten så måste du vid bokningstillfället ange att du är medlem i SSDt.
 
Medlemsavgift 2021: 200 kr.