ssdt-logo

Våra kurser

SSDt anordnar en kurs per år, vanligtvis under oktober månad.

2018 års kurs anordnas 26-27e oktober

Ämnen: Ortodonti och anestesi
Föreläsare: Hanne Kortegaard, DVM, PhD
http://cacs.ku.dk/behind/course-directors/hanne-kortegaard/
Andreas Lervik, Dipl. EVCAA
Ort: Stockholm

För att kunna delta i kursen behövs medlemsskap i SSDt. 

2017 års kurs - Ann Pettersson
Då texten i föreläsningsmaterialet tyvärr var för liten så går det nu att ladda ner materialet. Pdf-filen finns under fliken "Guldkorn".
Under samma flik finns även en sammanfattning av kursen.