Våra kurser

SSDt anordnar en kurs per år, vanligtvis under oktober månad.

Mer information om nästa års kurs kommer att läggas ut i början av nästa år. 

För att kunna delta i kursen behövs medlemsskap i SSDt. 

2017 års kurs - Ann Pettersson
Då texten i föreläsningsmaterialet tyvärr var för liten så går det nu att ladda ner materialet. Pdf-filen finns under fliken "Guldkorn".
Under samma flik finns även en sammanfattning av kursen.