Våra kurser

SSDt anordnar en kurs per år, vanligtvis under oktober månad.

Mer information om nästa års kurs kommer att läggas ut i början av nästa år. 

För att kunna delta i kursen behövs medlemsskap i SSDt.