Styrelsen

Ordförande
Alexandra Eiger
Leg. Veterinär


Sekreterare
Åsa Bergholtz
Leg. Veterinär


Kassör
Lena Myrenius
Leg. Veterinär


Ledamot
Maria Hermansson
Leg. Veterinär

Ledamot
Anna Wendel
Leg. Veterinär 

Kontakta oss gärna om du har frågor om förening
en eller har önskemål om något. Styrelsen
arbetar för medlemmarna!