Styrelsen

Ordförande
Alexandra Eiger
Leg. Veterinär


Sekreterare
Per Bransell
Leg. Veterinär


Kassör
Lena Myrenius
Leg. Veterinär


Ledamot
Tanja Monina
Leg. Veterinär

Ledamot
Vakant

Kontakta oss gärna om du har frågor om förening
en eller har önskemål om något. Styrelsen
arbetar för medlemmarna!