HundSvenska Sällskapet för Djurtandvård (Swedish Veterinary Dental Association) bildades 1998.
SSDt är en ideell förening med syftet att sprida kunskap om djurtandvård.
Föreningen är öppen för veterinärer, tandläkare, djursjukvårdare, tandsköterskor,
tandhygienister samt studerande inom dessa yrkeskategorier.
 Bli medlem!
Vill du förkovra dig inom området djurtandvård?
Som medlem i Svenska Sällskapet för Djurtandvård får du:

Medlemsavgift 2014: 200 kr.

Du blir medlem genom att betala pengarna på Plusgirokonto 156 95 57-0
Ange namn, yrke, telefonnummer och mejladress. Eftersom vi av miljöskäl helst distribuerar våra medlemsbrev via mejl är det viktigt att ni anger korrekt mejladress när ni betalar er medlemsavgift.

 

Styrelsen 2014:
Ordförande: Hedvig Armerén, veterinär
Sekreterare: Per Bransell, veterinär
Kassör: Alexandra Eiger, veterinär
Ledamot: Alexandra Karlsen, tandläkare
Ledamot: Sophie Liström, leg djursjukskötare

 

Besök oss gärna på Facebook

 

 

 

 

 

 

 


Titta gärna in till Accesia som är SSDt:s samarbetspartner. Om du är medlem i SSDt får du 500 kronor i rabatt på en av deras kurser. Detta gäller endast en gång per år och du måste ange vid bokningstillfället att du är medlem i SSDt.


Accesia
RAID
Uppdaterad: 2013-07-01