Svenska sällskapet för djurtandvård - SSDt

Copyright © Svenska sällskapet för djurtandvård

Svenska Sällskapet för Djurtandvård (Swedish Veterinary Dental Association) bildades 1998.

SSDt är en ideell förening med syftet att sprida kunskap om djurtandvård.

Föreningen är öppen för veterinärer, tandläkare, djursjukskötare, tandsköterskor,

tandhygienister samt studerande inom dessa yrkeskategorier.

RAID

 

RIKSFÖRENINGEN ANSTÄLLDA INOM DJURSJUKVÅRDEN

Bli medlem!

Vill du förkovra dig inom området djurtandvård?

Som medlem i Svenska Sällskapet för Djurtandvård får du:

  • Våra medlemsbrev
  • Delta i våra årliga kurser
  • Tillgång till SSDt´s diskussionsforum på Facebook
  • Rabatt på kurser hos Accesia. För att få rabatten så måste du vid bokningstillfället ange att du är medlem i SSDt

 

Medlemsavgift 2016: 200 kr.

 

Du blir medlem genom att betala pengarna på Plusgirokonto 156 95 57-0

Ange namn, yrke, telefonnummer och mejladress. Eftersom vi av miljöskäl helst distribuerar våra medlemsbrev via mejl är det viktigt att ni anger korrekt mejladress när ni betalar er medlemsavgift.

Medlemskap för studenter i aktuella yrkeskategorier är gratis. Maila dina uppgifter till vår kassör-

 

 

Styrelsen 2016

 

Ordförande: : Alexandra Eiger, Leg.Veterinär

 

Sekreterare: Per Bransell, Leg.Veterinär

 

Kassör: Lena Myrenius, Leg.veterinär

 

Ledamot: Tanja Monina, Leg.veterinär

 

Ledamot: Sophie Liström, Leg.Djursjukskötare

 

 

 

Höstkurs 2016

 

Fredag-Lördag 16-17 september

 

 

 

Interactive radiology

 

En fallbaserad kurs i dentalröntgen

Föreläsare: Leen Verhaert Dipl. EVDC

 

 

 

Plats: Hotel Elva, Göteborg

 

Kursavgift: 2.800kr plus betald medlemsavgift för 200kr för 2016

 

Anmälan: Icke anonym inbetalning till plusgiro 156 95 57-0 senast den 15 augusti

samt mail till SSDt´s kontaktperson, sophiesmail82@gmail.com

Ange namn, mejladress, arbetsplats samt om du önskar middag och ev specialkost/allergier.

 

Tider:

Fredag 9-16:30 (registrering från kl. 9, föreläsning börjar 9:30)

Årsmöte fredag direkt efter avslutad föreläsning

 

Lördag 9-12

Lunchen på lördag är en "grab´n´go" för de som har bråttom till tåget.

 

 

Kontaktperson SSDt: Sophie Liström, sophiesmail82@gmail.com

 

 

 

Här finns mer information om Dr Verhaert: http://dierentand.be/

 

 

Länk till Hotell Elva

 

Hotellinfo:

Bokningskod 267685

Rummen är reserverade fram till 15 augusti till nedanstående priser

Standard enkelrum 800 kr/natt

Standard dubbelrum 900 kr/natt

Frukostbuffé ingår.

 

Erbjudande vid bokning av extra natt mellan lördag-söndag:

Enkelrum 700 kr/natt

Dubbelrum 800 kr/natt

 

 

 

 

 

 

 

SSDt´s bedömning av "enklare kirurgiska ingrepp" avseende delegering inom smådjurstandvård

Uttalandet gjort på förfrågan av Svensk Djursjukvård 2014

 

1. Extraktion av mjölktänder

Extraktion av lösa mjölktänder är sällan nödvändigt då lösa mjölktänder brukar lossa av sig själva. Extraktion av lösa mjölktänder är ett enklare kirurgiskt ingrepp. För att korrekt kunna extrahera mjölktänder som sitter fast kräver stor erfarenhet av extraktion samt god kunskap om munhåleanatomi för att undvika skador på permanenttändernas rötter och rotfrakturer. Extraktio av mjölktänder som sitter fast kan inte räknas som enklare.

 

2. Extraktion av lösa enrotiga tänder

Extraktion av lösa, enrotiga tänder är oftast enkelt förutsatt att roten inte har skador eller resorptiva förändringar. Extraktion av lösa tänder som föregåtts av dentalröntgen som visar intakta rötter kan betraktas som ett enklare kirurgiskt ingrepp.

 

3. Extraktion av lösa flerrotiga tänder

Extraktion av lösa flerrotiga tänder kan ibland vara mycket komplicerat. Om rötterna har försvagats av långvarig infektion finns påtaglig risk för rotfrakturer. Att extrahera rotrester i gravt infekterad vävnad är svårt och det finns påtaglig risk för penetration till näshåla, orbita och mandibularkanal. Efter extraktion måste alveolen dessutom debrideras från granulationsvävnad. Debrideringen kräver god kunskap om anatomi och god vävnadshantering. Extraktion av lösa, flerrotiga tänder kan inte generellt beskrivas som ett enklare kirurgiskt ingrepp.

 

4. Extraktion av fast förankrade tänder

Extraktion av fast förankrade tänder kräver goda kunskaper i anatomi, instrumenthantering, tolkning av dentalröntgen samt korrekt handhavande av high- och lowspeed borrar. Många extraktioner görs kirurgiskt via lambå. Att korrekt anlägga och suturera en lambå kräver god kirurgisk vana. Att extrahera tänder som sitter fast är inte enkel kirurgi.

 

5 Rotfyllning

Rotfyllning för att korrekt utföra en rotfyllning behövs goda kunskaper i tandens anatomi, fysiologi och patologi samt kunskap om de fyllnads- och restorationsmaterial som används. Rotfyllning kan inte betraktas som ett enklare kirurgiskt ingrepp.

 

 

Besök gärna vår samarbetspartners Accesia och RAID

Copyright Svenska Sällskapet för Djurtandvård

Uppdaterat 2015-05-01